آخرین اخبار

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده

بدينوسيله به اطلاع کلیه سهامداران محترم، وکیل و یا نمایندگان قانونی آنان می رساند، جلسه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت کالسیمین، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1400 رأس ساعت 10:30 صبح روز دوشنبه مورخ 20/04/1401 در محل مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی به نشانی : تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، انتهای خیابان ایرانشناسی، میدان شهدای دانشجو، خیابان نهم، پلاک 6 برگزار می گردد.

ادامه مطلب
آگهی دعوت به مجمع عادی سالیانه

بدينوسيله به اطلاع کلیه سهامداران محترم، وکیل و یا نمایندگان قانونی آنان می رساند، جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام شرکت کالسیمین، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1400 رأس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 20/04/1401 در محل مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی به نشانی : تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، انتهای خیابان ایرانشناسی، میدان شهدای دانشجو، خیابان نهم، پلاک 6 برگزار می گردد.

ادامه مطلب
روز جهانی محیط زیست

ما زمین را از نیاکان مان به ارث نبردیم بلکه آنرا از فرزندان مان به امانت گرفته ایم

ادامه مطلب

کارکنان

1,092 نفر

متوسط سال 1399

تولید شمش روی

31,424 تن

سال 1399

تجربه فعالیت

50 سال