آخرین اخبار

دعوت به مجمع عمومي فوق العاده

بدينوسيله به اطلاع کلیه سهامداران محترم، وکیل و یا نمایندگان قانونی آنان می رساند، جلسه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت کالسیمین، رأس ساعت 13:00 روز شنبه مورخ 1402/04/31در محل سالن همایش بین المللی رازی به نشانی : تهران، بزرگراه همت جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز همایش های بین المللی رازی سالن شماره 2 برگزار می گردد.

ادامه مطلب
دعوت به مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام

بدينوسيله به اطلاع کلیه سهامداران محترم، وکیل و یا نمایندگان قانونی آنان می رساند، جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام شرکت کالسیمین، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1401/12/29 رأس ساعت 11:00 صبح روز شنبه مورخ 1402/04/31 در محل سالن همایش بین المللی رازی به نشانی : تهران، بزرگراه همت جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز همایش های بین المللی رازی سالن شماره 2 برگزار می گردد.

ادامه مطلب
اطلاعیه توزیع اوراق جدید گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام

بدینوسیله به استحضار کلیه سهامداران محترم شرکت کالسیمین می¬رساند، با عنایت به ثبت افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ 6.000 میلیارد ریال به مبلغ 24.000 میلیارد ریال از محل سود انباشته، سهام جایزه سهامداران در تاریخ 1401/12/22به سهام عادی آنها اضافه شده است.

ادامه مطلب

کارکنان

1,108 نفر

متوسط سال 1401

تولید شمش روی

39,645 تن

سال 1401

تجربه فعالیت

53 سال