پیام هیات مدیره

هیات مدیره و مدیریت شرکت با این اعتقاد که امانتدار سهامداران محترم بوده،  به منظور حراست و ارتقاء امانت واگذار شده، وظیفه خود می داند که از انجام هیچ تلاش و کوششی در این راه دریغ نورزد. مدیریت شرکت در راستای این هدف، علیرغم مشکلات اساسی که در صادرات شمش روی برای این شرکت و سایر فعالان این بخش در محیط کسب و کار داخلی و فضای جهانی ایجاد شد از قبیل: تحریم صادرات شمش روی، تحریم شرکت کالسیمین و محدودیت واردات اقلام مورد نیاز  و همچنین برگشت وجوه حاصل از فروش محصول به صورت ارزی و مشروط نمودن انجام صادرات به عرضه در بورس کالا که عملا فرصت های زیادی را از بخش فروش و ارز آوری شرکت گرفت.

  با وجود مشکلات مذکور به منظور ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت با همتی دو چندان با همراهی کارکنان و مدیران خود، ضمن اخذ استراتژی کاهش هزینه ها در تمامی بخش ها و فرآیندها، روند تولید را حفظ نمـوده و با اعمال نظم و انضباط در امور مختلف و برنامه ریزی برای کنترل نقدینگی امور شرکت را به سامان رسانید.

 • در ذیل برخی از اقدامات انجام شده، فهرست گردیده است:
 • بهره برداری کامل از پروژه so در کارخانه تغلیظ
 • توسعه سوله فیلتراسیون و نصب و راه اندازی 3 دستگاه فیلترپرس 90 قابه
 • توسعه واحد بازیافت و راه اندازی فیلترپرس 75 قابه
 • راه اندازی روت B وC الکترولیز قدیم در کارخانه ذوب روی دندی
 • اورهال(OVER HAUL) سایت الکترولیز قدیم و اورهال(OVER HAUL) کولینگ تاورهای کارخانه ذوب و روی دندی
 • نصب و راه اندازی بونکر آهک و مخزن شیرآهک واحد بازیافت در کارخانه ذوب روی دندی

 

 • همچنین در روند استراتژی های شرکت، پروژه هایی به شرح زیر صورت پذیرفت:
 • احداث سد با لایه رسی در سایت شماره یک کارخانه ذوب روی دندی 
 • احداث مخزن اسید سولفوریک به ظرفیت 3000 تن
 • احداث خط جدید شبکه هوایی 5MW
 • جابه جایی دکل های خط انتقال سراسری 63 کیلو ولت
 • احداث غبارگیر سنگ شکن ایستگاه شماره یک
 • کاهش ظریب مصرف برخی مواد شیمیایی و افزودنی در خطوط تولید
 • جایگزینی آب اکسیژنه به جای پرمنگنات در واحد لیچ و کاهش هزینه های ناشی از آن

در سال مالی مورد گزارش خوشبختانه با بکارگیری استراتژی های فوق و با برنامه ریزی های انجام شده ضمن حفظ و ارتقاء منافع سهامداران، رضایت ایشان را به دست آوردیم. بر اساس گزارش حاضر که در برگیرنده اهم فعالیتها در جهت نیل به اهداف و استراتژی های شرکت می باشد را تقدیم حضور می داریم.

هیات مدیره، مدیرعامل و تیم مدیریتی شرکت معتقد است تمامی افتخارات کسب شده در سایه لطف خداوند متعال با همراهی و حمایت‏های بی دریغ و سازنده سهامدارن و کارکنان و ذی نفعان شرکت حاصل شده است.