تولیدی

تولیدی

پروسه تولید

1- آماده سازی و انحلال

کنسانتره روی به همراه افزودنیهای با نسبت مشخصی مخلوط و توسط نوار نقاله به مخازن لیچ انتقال داده می شود.خوراک انتقالی در مخازن لیچ توسط الکترولیت برگشتی از الکترولیز بصورت دوغاب اسیدی درآمده و برای تنظیم PH اسید سولفوریک به تانک افزوده می شود که عنصر روی بصورت سولفات در آن محلول خواهد بود. دوغاب حاصله با دمای حدود 60 درجه سانتیگراد به تیکنر هدایت می شود.

2- واحد فیلتراسیون

دوغاب موجود در تیکنر که پس از عملیات انحلال اسیدی و خنثی تهیه شده است توسط پمپها جهت تهیه محلول صاف به فیلترهای موجود در این بخش پمپ شده و محلول صاف آن جهت تصفیه به واحد تصفیه و کیک حاصل از فیلتراسیون نیز به عنوان باطله از سیستم خارج می شود.

3- واحد تصفیه شیمیایی محلول

به منظور حذف عناصر مزاحم، محلول سولفات روی حاصل از واحد فیلتراسیون به مخازن تصفیه انتقال داده می شود. در این واحد دو مرحله تصفیه انجام می گردد. یکی تصفیه گرم که جهت حذف کبالت (co)  که با افزودن پرمنگنات پتاسیم صورت می گیرد و دیگری تصفیه سرد که با افزودن پودر روی جهت حذف نیکل (Ni) و کادمیوم(cd) انجام می شود.

4- الکتروینینگ

محلول سولفات روی حاصل از مراحل تصفیه با غلظت 110-100 گرم بر لیتر به سلولهای الکترولیز انتقال داده می شود در داخل سلولها تعدادی کاتد آلومینیومی و آند سربی قرار دارد.محلول سولفات روی بصورت پیوسته به سلولها شارژ می گردد و تحت تاثیر برق یکسو به فلز روی تبدیل شده و جذب سطح کاتد می شود لذا پس از بیرون کشیدن کاتدها از داخل سلول ورقهای جذب شده روی کاتد ورقه کنی شده مجدداً داخل سلول قرار می گیرند.

5- ریخته گری 

ورقه های روی استحصالی از الکترولیز به کوره های شعله ای گردان شارژ شده و در دمای حدود 500 -450 درجه سانتیگراد ذوب می شوند.مذاب حاصله بر روی قالبهای چدنی ریخته گری شده و فلز روی به صورت شمش 25 کیلوگرمی تولید می شود.شمشهای مذکور در بسته بندیهای با وزن یک تن (1 ton) بندیل زده شده و پس از کنترل کیفی نهایی و تعیین درجه خلوص انبار می گردند.